WYMIANA

Jeżeli chcesz wymienić produkt na inny 

skontaktuj się z nami wysyłają wiadomość e-mail na adres: info@petzwelcome.com w treści prosimy podąć numer zamówienia oraz produkt, który chcesz wymienić. W odpowiedzi zwrotnej otrzymasz informację na jaki adres odesłać zapakowany produkt.

Koszty wymiany pokrywa kupujący. W zależności od formy dostawy koszt przesyłki Paczkomat - 13,5 zł, Kurier - 17,5 zł.

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto Nest Bank: 29 2530 0008 2060 1057 1398 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać: Wymian + nr zamówienia.

Kupujący może dokonać wymiany w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Wymianie nie podlega Produkt nieprefabrykowany/ personalizowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.  ZWROTY

Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrotowi nie podlega Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W celu wykonania prawa odstąpienia Kupujący musi skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail informując o fakcie odstąpienia. Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Administratora zawierającej adres Producenta, na którego adres ma zostać dokonany zwrot (zwroty na adres Administratora nie będą przyjmowane), Kupujący musi przesłać na własny koszt zwracany Produkt (zabezpieczony przed uszkodzeniem). Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot Produktu Producentowi w stanie nienaruszonym, nie posiadającym śladów użytkowania, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Formularz odstąpienia od umowy  do pobrania: https://www.petzwelcome.com/formularzodstapienia.pdf. Administrator w imieniu Producenta zobowiązuje się zwrócić Kupującemu, w przeciągu 14 dni, zapłaconą cenę Produktu po otrzymaniu Produktu przez Producenta i uprzednim poinformowaniu Administratora przez Producenta o otrzymanym zwrocie. Zwrot należności odbywa się tym samym kanałem płatności jakim dokonano zapłaty, chyba że Kupujący wspólnie z Administratorem ustalą inną formę. W przypadku uzyskania przez Kupującego jakiegokolwiek rabatu lub bonifikaty wynikającej ze złożenia zamówienia na zwracany Produkt, Administrator cofnie rabat lub bonifikatę lub potrąci jego równowartość z sumy do wypłaty Kupującemu przysługującej z tytułu zwrotu Produktu.REKLAMACJE

Jeżeli po otrzymaniu Produktu Kupujący stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się z Administratorem (wysyłając wiadomość e-mail na adres info@petzwelcome.com zawierającą imię i nazwisko Kupującego, nazwę Produktu i dokładny opis wady). Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Administratora zawierającej adres Producenta, na którego adres ma zostać dokonana wysyłka reklamowanego Produktu (zwroty na adres Administratora nie będą przyjmowane), Kupujący musi przesłać reklamowany Produkt (zabezpieczony przed uszkodzeniem) wraz z dokładnym opisem wady za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka polecona, priorytetowa) lub kurierem. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie przez Producenta naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, Administrator w imieniu Producenta zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość ceny Produktu (wraz z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej do Producenta) lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Produkty do wyboru. Zwrot należności odbywa się jako przelew na polskie konto bankowe, z którego został otrzymany przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.